8th Convocation of Fakir Mohan University, Vyasa Vihar, Baleswar, Odisha, India on 13.01.2017.

8th Convocation of Fakir Mohan University, Vyasa Vihar, Baleswar, Odisha, India on 13.01.2017.e 8th Convocation of Fakir Mohan University, Vyasa Vihar, Baleswar, Odisha, India on 13.01.2017. d 8th Convocation of Fakir Mohan University, Vyasa Vihar, Baleswar, Odisha, India on 13.01.2017. c 8th Convocation of Fakir Mohan University, Vyasa Vihar, Baleswar, Odisha, India on 13.01.2017.